Červenec 2021

Grill párty – 10.7. 

Příměstský dětský tábor – 19. – 23.7.

Letní rekreace – 25. – 30.7.

Divadlo v zahradě – Svaté neřesti 25.7.